Dat een oehoe in Utrecht opduikt is opmerkelijk. De roofvogels leven in bossen en op vlakten en zijn normaal gesproken erg trouw aan hun eigen leefgebied. In Nederland is de soort nog zeldzaam. In 2009 werden er twee broedparen in de Achterhoek en vijf in Limburg gemeld.

De Vogelbescherming denkt dat de oehoe nog wel even in Utrecht blijft. In de binnenstad is voldoende voedsel te vinden voor het beest.

Foto van: Axel B├╝hrmann