Stichting Utrecht Natuurlijk, locatie Eilandsteede zoekt per 1-7-2020 een

Recreatiemedewerker (28 uur per week)

Utrecht Natuurlijk bestaat uit vijf steedes en vier stadstuinen, verspreid over de stad Utrecht.  Hier brengen we jong en oud in contact met natuur. Ontmoeten, recreëren, werken, leren en experimenteren gaan er hand in hand met elkaar.  Steedes zijn natuur- en milieu-educatiecentra met een stadsboerderij en stadstuin en soms een speeltuin en horeca. Samen met de Utrechters werken we aan een groene, leefbare en duurzame stad.  We bieden aan leerlingen van de basisscholen in Utrecht een uitgebreid lesprogramma. We stimuleren participatie van de wijkbewoners. En we werken samen met een groot aantal (maatschappelijke) organisaties om initiatieven, wensen en ideeën mogelijk te maken die bijdragen aan een groen en duurzaam Utrecht.

Op de stadsboerderij, stadstuin en speeltuin van Eilandsteede speelt, leert en werkt men van dinsdag tot en met zondag in het groen en tussen de dieren. De ruim 50.000 bezoekers per jaar ontvangen wij met een team van 8 medewerkers, ondersteund door onze enthousiaste collega’s van Reinaerde.

Meer informatie over onze organisatie, activiteiten en projecten kun je vinden op onze website www.utrechtnatuurlijk.nl.

Als recreatiemedewerker:

Je beschikt over:

Je bent:

Geïnteresseerd? Lees dan hier verder.