Blijf op de hoogte!

Annuleringsregeling

Omdat Utrecht Natuurlijk voorafgaand aan een activiteit kosten maakt voor de organisatie van de activiteit, geldt er een annuleringsregeling.
Bij annulering maken we onderscheid in annuleren langer of korter dan 72 uur voorafgaand aan de start van de activiteit. 

Langer dan 72 uur voorafgaand aan de start van de activiteit:

 • De deelnemer kan de aanmelding gratis ongedaan maken.
 • Utrecht Natuurlijk betaalt de gemaakte deelnamekosten terug.

  Korter of gelijk aan 72 uur voorafgaand aan de start van de activiteit:

  • De deelnemer kan annuleren, maar er vindt geen terugbetaling van gemaakte kosten plaats.

  Bij annuleren korter of gelijk aan 72 uur voorafgaand aan de start van de activiteit, wordt de deelnameplek weer opengezet voor een nieuwe aanmelding.
  Ten tijde van corona of een andere actualiteit, waarbij samenkomen niet meer vanzelfsprekend is, zullen wij onze annuleringsregeling herzien.
  Wanneer Utrecht Natuurlijk om wat voor reden een activiteit moet annuleren zullen wij de deelnemers daar zo spoedig mogelijk over infomeren en de deelnamekosten terugbetalen.