Begeleid vrijwilligerswerk

Utrecht Natuurlijk zorgt er niet alleen voor dat Utrechters op haar locaties kunnen recreëren en leren over natuur gerelateerde onderwerpen, maar ook dat Utrechters er midden in de gemeenschap kunnen werken in een groene omgeving.

Sinds de zomer van 2020 kunnen mensen begeleid vrijwilligerswerk doen bij Utrecht Natuurlijk. In samenwerking met Stichting de Wending en Food For Good hebben we begeleid vrijwilligerswerk opgezet bij Steede Hoge Woerd.

Wat is begeleid vrijwilligerswerk?

Begeleid vrijwilligerswerk houdt in dat je ook vrijwilligerswerk kan komen doen als je daar begeleiding bij kan gebruiken. Doordat we met trajectbegeleiders werken is er ruimte om ondersteuning en flexibiliteit te bieden waar nodig. We kunnen aansluiten bij wat iemand op dat moment aan kan. We zorgen voor een veilige en prettige werksfeer voor iedereen. De diversiteit aan mensen met verschillende vragen en kwaliteiten maakt het samenwerken op de tuin extra waardevol. Je leert veel van elkaar.

Wat is er anders aan dan ons ‘gewone’ vrijwilligerswerk?

Vrijwilligers die begeleiding nodig hebben en vrijwilligers die zelfstandig werken, werken samen. Je situatie kan ook veranderen waardoor je eerst wel begeleiding nodig hebt en later niet, of andersom.

Je kunt bij Steede Hoge Woerd als begeleid vrijwilliger werken vanuit verschillende mogelijkheden:

  • Sociale prestatie: Kun je redelijk zelfstandig aan het werk, vind je het leuk om iets toe te voegen op de tuin, dan kun je via de regeling sociale prestatie één of meerdere dagdelen aan de slag.
  • Arbeidsmatige dagbesteding: Heb je meer begeleiding nodig en wil je werken aan je persoonlijke doelen? Wij kunnen je hierin begeleiden. We gaan hierbij uit van (opbouw naar) minimaal 3 dagdelen. Je hebt hiervoor een beschikking van het Buurtteam nodig.
  • Via een andere zorgorganisatie, zoals Reinaerde, Lister, Wij3.0, Abrona, enz.

Steede Hoge Woerd is een mooie plek om vrijwilligerswerk te komen doen als je met je handen en in het groen wil werken en het prettig vindt buiten te zijn. Het werk biedt structuur en een veilige omgeving. Je kan per dag kiezen tussen verschillende werkzaamheden. Je kunt ook zelf de keuze kunnen maken tussen samenwerken en alleen werken, terwijl je toch met andere mensen bent en ergens onderdeel van bent. 

Toekomst

Vanaf 2021 werken we op drie locaties met begeleide vrijwilligers. We voeren deze werkwijze gefaseerd in op de verschillende locaties. De Food For Good tuin in Park Transwijk is vanaf 2021 onderdeel van Utrecht Natuurlijk. De integratie met Food For Good draagt bij aan een solide kwaliteitsborging van het begeleid vrijwilligerswerk bij Utrecht Natuurlijk. Food for Good heeft een werkwijze opgezet die veel waardering krijgt en goede resultaten boekt. De integratie draagt voor de Food For Good tuin bij aan het waarborgen van de continuïteit.

Momenteel doen we ervaring op met de integratie van de ‘Food For Good werkwijze’ op de Utrecht Natuurlijk locatie Steede Hoge Woerd. In 2021 benutten we deze ervaring bij het opzetten van begeleid vrijwilligerswerk bij Gagelsteede en het verbinden van Food For Good en Eilandsteede in Park Transwijk.  

Vacatures begeleid vrijwilligerswerk

Is begeleid vrijwilligerswerk iets voor jou? Bekijk dan de vacatures via onderstaande links:

– Jekuntmeer.nl

– Vcutrecht.nl