COVID-19 Lesprotocol Utrecht Natuurlijk

Vanaf 10 mei 2021 ontvangen wij weer schoolgroepen op onze stadsboerderijen en -tuinen voor onze lessen. We hebben dit protocol opgesteld zodat de lessen op een veilige manier verlopen.

Versie: mei 2021

Wij vragen jullie om je aan de volgende hygiëne maatregelen te houden voor een bezoek aan een Utrecht Natuurlijk locatie:  

Zie ook de formele richtlijnen van het RIVM.  

 • Handen wassen, kuchen en niezen in elleboog 
 • Kom niet als er leerlingen zijn met één van de volgende klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 
 • Kom niet als iemand in jouw groep positief getest is op het coronavirus (COVID-19).  
 • Communiceer met de begeleiders dat deze ook op onze locatie 1,5 meter afstand moeten houden tot andere volwassenen (dus ook tot onze medewerkers). 
 • Reinig je handen bij binnenkomst en bij vertrek. En let op dat jouw leerlingen dit ook doen. 
 • Zorg dat de leerlingen naar de wc zijn geweest en hun handen goed  gewassen hebben voordat ze naar de locatie komen.  
 • Mocht er in de dagen na de les een besmetting in de betreffende groep worden aangetroffen dan melden jullie nadrukkelijk bij de GGD dat jullie een les hebben gevolgd op locatie en volgen instructies van de GGD m.b.t. het melden aan ons op.

Utrecht Natuurlijk zorgt voor een setting waarin de les op een veilige manier kan plaatsvinden door de volgende maatregelen te nemen:

 • Iedere leslocatie beschikt over een voldoende uitgeruste en makkelijk toegankelijke handenwasgelegenheid of ontsmettingsgel. 
 • De les vindt buiten plaats. De onderdelen van de les die niet buiten plaats kunnen vinden komen te vervallen. 
 • Bij het geven van de les zorgen wij dat er zo min mogelijk contact is tussen de school en de andere bezoekers.
 • We zorgen zoals altijd voor schoon, heel en veilig lesmateriaal. 
 • Leerlingen kunnen tijdens of na de les indien mogelijk gebruik maken van de toiletten van Utrecht Natuurlijk, ook al moeten ze daarvoor in een binnenruimte zijn. Er mogen maximaal 2 leerlingen tegelijk in het gebouw zijn om gebruik te maken van het toilet. 
 • Mocht er in de dagen na een les een besmetting bij de betreffende lesgever worden aangetroffen, melden wij nadrukkelijk bij de GGD dat wij een groep hebben ontvangen en zullen wij de instructies van de GGD m.b.t. het melden aan de groep opvolgen.

Wij hebben er begrip voor als afspraken, ook op het laatste moment, afgezegd worden wegens corona. Onze annuleringsregeling hebben we gedurende de coronacrisis opgeschort. Ook vragen wij jullie begrip als wij, ook nog op het laatste moment, lessen annuleren als de omstandigheden dat vragen. Natuurlijk is het veel prettiger als we elkaar tijdig op de hoogte brengen van wijzigingen in de afspraken.