Dit is een conceptpagina.

Over ons

Utrecht Natuurlijk brengt jong en oud in contact met natuur. Onze vijf stadsboerderijen en zes stadstuinen zijn natuureducatiecentra waar Utrechters van alle leeftijden kunnen leren, recreëren, spelen, werken, initiatieven ontplooien en elkaar ontmoeten. Wij organiseren activiteiten, cursussen en evenementen. We bieden de leerlingen van het basisonderwijs een uitgebreid natuureducatie programma.  We laten zien hoe mooi en waardevol de natuur is, hoe we leven met dieren, hoe het verbouwen van gewassen en tuinieren ons leven verrijkt en hoe we daarmee ook kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld.

Onze mensen

Utrecht Natuurlijk werkt met een team ca. 100 medewerkers en ca. 300 vrijwilligers. Allemaal deskundige en bevlogen mensen. We geven invulling aan ons werk vanuit de kernwaarden deskundigheid, ondernemerschap en creativiteit en doen dat op een verbindende en toonaangevende wijze. Onze medewerkers geven uitvoering aan onze activiteiten vanuit de vijf stadsboerderijen en zes stadstuinen. Vanuit deze locaties worden alle tien de wijken in Utrecht bedient. 

Werkwijze

Om onze doelen te bereiken maken wij gebruik van educatie, recreatie en meewerken: natuureducatie met scholen en in de vrije tijd, natuurrecreatie en meewerken in de natuur en op de boerderij. Onze activiteiten voeren we uit op de stadsboerderijen en stadstuinen. Op onze locaties werken we in co-creatie met andere maatschappelijke organisaties, ondernemers en initiatiefnemers uit de stad en regio en werken we samen met bewoners uit de stad. Daarnaast werken we aan projecten met partners uit de stad.

Schooltuinieren: wij nemen onze 100 jaar expertise mee!

In Utrecht legden we de eerste schooltuinen aan tijdens de crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw. Met de groenten die de kinderen in de schooltuinen verbouwden leverden zij een bijdrage aan het schaarse voedselpakket voor hun gezin. In dezelfde periode drong het besef door dat natuur belangrijk is voor opgroeiende kinderen.

Stadsboerderijen al meer dan 50 jaar het venster op de landbouw

Vanaf de jaren vijftig, toen Nederland steeds verder verstedelijkte, werden op steeds meer plekken stads- of kinderboerderijen opgezet. Deze hadden tot doel kinderen (en volwassenen) in contact te kunnen blijven brengen met de boerderijdieren en te leren waar ons voedsel vandaan komt.
In Utrecht dateren de eerste stadsboerderijen uit het einde van de jaren 60, begin jaren 70 van de vorige eeuw. 

[Hier komt iets over boerderijdieren en link naar verkoopvleesproducten]

De organisatie van de Utrechtse stadsboerderijen en schooltuinen was vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw in handen van de gemeentelijke afdeling Natuur- en Milieucommunicatie. Sinds 1 januari 2015 is deze afdeling verzelfstandigd in de stichting Utrecht Natuurlijk.  

Samen tuinieren

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Bestuursmodel

Utrecht Natuurlijk werkt met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht.

Directeur-bestuurder
Rob Nillezen

Raad van Toezicht
Janine Caalders (voorzitter)
Stan Beelen
Victor Pastoor
Leike van Oss

Jaarverslag en werkplan

Wil je meer weten over alle werkzaamheden en plannen van Utrecht Natuurlijk? Bekijk dan online onze jaarverslagen of ons werkplan

Directie

Rob Nillezen (directeur-bestuurder)
Annelies Jonkers (hoofd Bedrijfsvoering)
Maarten van Deursen (hoofd Programma)

Locatiecoördinatoren

Hans Kraaijkamp (Steede Hoge Woerd en Kasteeltuin Nijevelt)
Tamira de Pijper (Koppelsteede)
Aldo de Vries (Gagelsteede, Stadstuin Zuilen en Stadstuin Klopvaart)
Miranda Bruinsma (Griftsteede)
Ingmar Daams (Eilandsteede)

Programmamakers en adviseurs bewonersinitiatieven

Astrid van den Broek (Steede Hoge Woerd)
Bea van Meel (Gagelsteede)
Annelize Lambers (Griftsteede)
Susanne Stokvis (Eilandsteede)
Ellen Alzer (Koppelsteede)

Educatiemedewerkers

Esther Eshuis (Steede Hoge Woerd) 
Ron Pollemans (Steede Hoge Woerd 
Marloes van den Heuvel (Kasteeltuin Nijevelt) 
Elja Bos (Gagelsteede) 
Wietske Koot (Stadstuin Klopvaart en Stadstuin Zuilen) 
Rimkje Taylor (Griftsteede) 
Josje Schepers (Eilandsteede) 
Robert Buisman (Koppelsteede)
Selma Renting (vakgroepcoördinator basisonderwijs educatie) 
Jeroen Onck (ondersteuning voortgezet en hoger onderwijs) 

Begeleid vrijwilligerswerk

Golein Klein Bramel 

Utrecht Natuurlijk draagt bij aan de Sustainable Development Goals (SDG)

3. Goede gezondheid en welzijn4. Kwaliteitsonderwijs8. Eerlijk werk en economische groei,
11. Duurzame steden en gemeenschappen12. Verantwoorde consumptie en productie13. Klimaatactie,
14. Leven in het water15. Leven op het land17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Bekijk hier alle Sustainable Development Goals.

Wij zijn partner van de U-pas. De U-pas is een kortingspas voor mensen met een laag inkomen in o.a. Utrecht. Zij kunnen met korting deelnemen aan onze betaalde activiteiten.