Dit is een conceptpagina.

Over ons

Onze mensen

We werken met een team van circa 100 medewerkers en circa 300 vrijwilligers. Allemaal deskundige en bevlogen mensen. Samen beheren we vijf stadsboerderijen en zes stadstuinen in Utrecht. We geven invulling aan ons werk vanuit onze kernwaarden deskundigheid, ondernemerschap en creativiteit en doen dat op een verbindende en toonaangevende wijze.

Werkwijze

Om onze doelen te bereiken maken wij gebruik van educatie, recreatie en de mogelijkheid om mee te werken. Onze activiteiten voeren we uit op onze stadsboerderijen en stadstuinen. Onze activiteiten organiseren we vaak samen met andere maatschappelijke organisaties, ondernemers, initiatiefnemers en bewoners uit de stad en regio.

Schooltuinieren: bijna 100 jaar expertise!

In Utrecht legden we de eerste schooltuinen aan tijdens de crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw. Met de groenten die de kinderen in de schooltuinen verbouwden leverden zij een bijdrage aan het schaarse voedselpakket voor hun gezin. Bovendien drong het besef door dat natuur belangrijk is voor opgroeiende kinderen. Daarom maakt schooltuinieren nog steeds deel uit van ons programma voor het basisonderwijs en eten jaarlijks honderden leerlingen zelf verbouwde groenten.

Stadsboerderijen al meer dan 50 jaar het venster op de landbouw

Vanaf de jaren vijftig, toen Nederland steeds verder verstedelijkte, werden op steeds meer plekken stads- of kinderboerderijen opgezet. Deze hadden tot doel kinderen (en volwassenen) in contact te brengen met de boerderijdieren en te leren waar ons voedsel vandaan komt. In Utrecht dateren onze eerste stadsboerderijen uit het einde van de jaren 60, begin jaren 70 van de vorige eeuw.

Op onze stadsboerderijen laten wij nu zien hoe we in Nederland op verantwoorde wijze dieren kunnen houden, als huisdier, maar ook voor het produceren van dierlijke producten. Wij houden onze dieren op kleinschalige wijze, met aandacht voor het welzijn. Ze gaan zoveel mogelijk naar buiten, krijgen vers voedsel en een schone, comfortabele stal. We laten ‘van bron tot bord’ zien hoe onze dieren leven en verzorgd worden, maar ook geconsumeerd worden. Lees hier meer over dit onderwerp.

Samen tuinieren

Bij ons kun je tuinieren op 11 verschillende stadstuinen. Op onze tuinen laten we jong en oud op een kleinschalige wijze zien hoe je in Nederland lokaal ecologisch voedsel kunt verbouwen. Een deel van de gewassen van de tuinen wordt verkocht in onze boerderijwinkels Op onze stadstuinen verrijken we de leefomgeving en werken we samen op een gezellige, leerzame en overzichtelijke manier aan een klimaatadaptieve en biodiverse stad. Bovendien inspireren we jong en oud om ook thuis aan de slag te gaan met het verbouwen van voedsel,  het verbeteren van de biodiversiteit en het aanpassen aan de klimaatveranderingen. Lees hier meer over de mogelijkheden.

Bestuursmodel

Utrecht Natuurlijk werkt met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht.

Directeur-bestuurder
Rob Nillezen

Raad van Toezicht
Janine Caalders (voorzitter)
Stan Beelen
Victor Pastoor 
Leike van Oss

Jaarverslag en werkplan

Wil je meer weten over alle werkzaamheden en plannen van Utrecht Natuurlijk? Bekijk dan online onze jaarverslagen of ons werkplan

Onze mensen

Directie

Rob Nillezen (directeur-bestuurder)
Annelies Jonkers (hoofd Bedrijfsvoering)
Maarten van Deursen (hoofd Programma)

Locatiecoördinatoren

Hans Kraaijkamp (Eilandsteede, Stadstuin Food for Good en Kanaalweg)
Aldo de Vries (Gagelsteede, Stadstuin Zuilen en Stadstuin Klopvaart)
Miranda Bruinsma (Griftsteede en Stadstuin Plutodreef)
Tamira de Pijper (Koppelsteede)
Naam nog invullen (Steede Hoge Woerd en Kasteeltuin Nijevelt)

Communicatie

Jolijn van Doren
Rosalie Hazeleger

Programmamakers en adviseurs bewonersinitiatieven

Susanne Stokvis (Eilandsteede)
Bea van Meel (Gagelsteede)
Annelize Lambers (Griftsteede)
Ellen Alzer (Koppelsteede)
Astrid van den Broek (Steede Hoge Woerd)

Educatiemedewerkers

Josje Schepers (Eilandsteede) 
Elja Bos (Gagelsteede) 
Rimkje Taylor (Griftsteede) 
Marloes van den Heuvel (Kasteeltuin Nijevelt) 
Robert Buisman (Koppelsteede)
Wietske Koot (Stadstuin Klopvaart en Stadstuin Zuilen) 
Esther Eshuis (Steede Hoge Woerd) 
Ron Pollemans (Steede Hoge Woerd)
Selma Renting (vakgroepcoördinator basisonderwijs educatie) 
Jeroen Onck (ondersteuning voortgezet en hoger onderwijs) 

Begeleid vrijwilligerswerk

Golein Klein Bramel 

Utrecht Natuurlijk draagt bij aan de Sustainable Development Goals (SDG)

3. Goede gezondheid en welzijn4. Kwaliteitsonderwijs8. Eerlijk werk en economische groei,
11. Duurzame steden en gemeenschappen12. Verantwoorde consumptie en productie13. Klimaatactie,
14. Leven in het water15. Leven op het land17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Bekijk hier alle Sustainable Development Goals.

Wij zijn partner van de U-pas. De U-pas is een kortingspas voor mensen met een laag inkomen in o.a. Utrecht. Zij kunnen met korting deelnemen aan onze betaalde activiteiten.