Blijf op de hoogte!

Quizwinnaars Waterweek op bezoek bij waterschapsbestuur

Floor Tuinstra en haar twee zonen Willem en Wouter zijn de winnaars van de quiz “Gluren bij het waterschapsbestuur”. De quiz werd gehouden tijdens de eerste Utrechtse Waterweek. Vrijdag 21 augustus jl. gingen zij op bezoek bij het waterschapsbestuur.

 

quizwinnaars-Willem-Wouter[1]

De quiz werd georganiseerd door Water Natuurlijk. In overleg met de winnaars stelden zij  als prijs een informatief programma samen.

Guus Beugelink (hoogheemraad) en Anja van Berckel (Public relations WN-HDSR) verwelkomden de winnaars op het kantoor van HDSR in Houten. De winnaars hadden zich goed voorbereid door het filmpje “Werken aan water”  van De Stichtse Rijnlanden te bekijken.

De Kromme Rijn
Na de lunch ging de rit naar de natuurvriendelijke oever langs de Kromme Rijn in Bunnik/Odijk. Guus vertelde dat sinds 2009 op al het water in Nederland (en de rest van Europa) de Kader Richtlijn Water (KRW) van toepassing is. Behalve de chemische kwaliteit moet ook de ecologische kwaliteit van het water worden verbeterd. Dan hebben we het vooral over vissen, waterplanten, algen en kleine waterbeestjes. Daarvoor zijn aanpassingen aan sloten, kanalen en rivieren nodig.

In het geval van de Kromme Rijn is de rivier plaatselijk verbreed om de relatief hoge stroomsnelheid te verminderen. Daardoor krijgen allerlei organismen een betere kans om zich ergens te vestigen. Door tegelijkertijd de oevers te verflauwen ontstaat een betere overgang van nat naar droog waar zich waterplanten kunnen vestigen en vissen kunnen paaien. Kortom, met deze inrichtingsmaatregelen kom je tegemoet aan de eisen van de KRW. Water Natuurlijk-HDSR is een warm pleitbezorger van dit type maatregelen omdat het bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van het water en de natuur en daarmee aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Verder is het wandelpad langs de Kromme Rijn  verplaatst en verbeterd.

Vispassage bij Caspargouw
Daarna ging de rit naar de het gemaal en de vispassages bij Caspargouw (Wijk bij Duurstede) Daar vertelde Guus over de drie soorten vispassages die achter elkaar liggen en dat ze drie verschillende waterpeilen overbruggen. De passages zorgen voor de verbinding tussen het leefgebied van vissen in het Amsterdam-Rijnkanaal en het achterliggende Kromme Rijngebied.

Rioolwater zuiveringsinstallatie
Daarna ging en we richting Rioolwater Zuiveringsinstallatie in Nieuwegein. In de instructieruimte werd getoond hoe rioolwater en schoon water er in de verschillende fases uitziet. Daarna werd tijdens een rondleiding op het terrein uitgelegd hoe het proces verloopt. Na afloop van de rondleiding ontvingen de quizwinnaars een bouwplaat van de rioolzuiveringsinstallatie.

 

 

Deel dit bericht :

Gerelateerde berichten