Blijf op de hoogte!

Tuinseizoen barst los bij Utrecht Natuurlijk

Met de lente op komst, barst het tuinseizoen los bij Utrecht Natuurlijk. Dit voorjaar biedt Utrecht Natuurlijk stadsbewoners opnieuw een rijk aanbod aan groene tuincursussen, activiteiten en workshops.

Hiermee wordt jong en oud de kans geboden om samen hun kennis over de natuur, een duurzamere voedselproductie en gezonde voeding te vergroten. Kom samen tuinieren!

Gezamenlijk leren over tuinieren, deelnemen aan langdurige moestuincursussen, workshops volgen over het fermenteren van voedsel en meedoen aan (on)kruiden- wandelingen: een greep uit het aanbod waar Utrecht Natuurlijk dit jaar mee komt. Op de Utrechtse stadstuinen en middels het activiteitenaanbod wordt getoond hoe je in Nederland op een kleinschalige en ecologische wijze duurzaam en lokaal voedsel kunt verbouwen. Zo wordt de leefomgeving van de inwoners van Utrecht verrijkt en wordt er samen op een gezellige, leerzame en kleinschalige manier gewerkt aan een klimaatadaptieve en biodiverse stad. Bovendien worden er handvatten aangereikt om thuis aan de slag te gaan met het verbeteren van de biodiversiteit en het leren aanpassen aan de klimaatveranderingen.

Meewerken op de tuinen
Naast het activiteitenaanbod is iedereen welkom om als vrijwilliger mee te werken op de 11 stadstuinen van Utrecht Natuurlijk. Lever een bijdrage aan het ecologisch tuinieren, start zelf een nieuwe werkgroep of word onderdeel van een bestaande. Men kan zich aansluiten bij de productietuin, de kleinschalige voedselbossen, de bloemenpluktuin of de permacultuurtuin. Bovendien is er ruimte voor het opzetten van eigen initiatieven waaraan anderen kunnen meedoen.

Kijk voor het complete activiteitenaanbod en de openstaande vragen naar versterking op de tuinen op www.utrechtnatuurlijk.nl/samentuinieren

Kennismaken met een duurzame voedselproductie
Utrecht Natuurlijk biedt iedereen de mogelijkheid om samen kennis en ervaring op te doen over duurzame voedselproductie en duurzaam tuinieren. De behoefte aan deze kennis groeit, onder andere doordat jong en oud de schadelijke effecten ervaren van de huidige voedselvoorziening en de kwaliteit van het groen in de stad. Denk aan de effecten van de wereldwijde voedselvoorziening op het klimaat, de voedselveiligheid en de effecten van kunstmatige bemesting op de bodemkwaliteit. Utrecht Natuurlijk wil Utrechters inspireren om voedsel zoveel mogelijk lokaal en ecologisch te produceren, in te kopen en om duurzaam te tuinieren.

Deel dit bericht :

Gerelateerde berichten