Blijf op de hoogte!

Voor het derde jaar op rij monitorden wij de effecten van het nieuwe maaibeheer op de vegetatie. Op dertien vaste plekken in de stad inventariseerden wij ten minste twee keer per jaar welke soorten hier voorkomen en of er trends waarneembaar waren in veranderingen van het voorkomen van soorten en aantallen ten opzichte van het beheer van voor 2015. De gemeente gebruikt deze monitoringsgegevens om de effecten van het gewijzigde beleid in beeld te krijgen.

Opdrachtgever: gemeente Utrecht