Blijf op de hoogte!

Samen met Abel Derks van Abel Derks CCC en Lies König van Natuurlijk Wijs Advies organiseerden we op 9 december 2017 de Stadsnatuurconferentie Ruig en Groen op fort Ruigenhoek. 100 Utrechtse zelfbeheerders en andere betrokkenen trotseerden de kou. Ze luisterden naar de wethouder over het belang van zelfbeheer, volgden masterclasses van diverse masters en ontmoetten andere zelfbeheerders. Daarbij warmden ze zich lekker bij het vuur.

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht