Blijf op de hoogte!

Over onze vleesproducten

Bij Utrecht Natuurlijk brengen we onze bezoekers in contact met boerderijdieren. Dit doen we omdat we willen laten zien wie deze dieren zijn, waar ze vandaan komen, hoe hun leven eruitziet en hoe het voedsel dat zij produceren nou precies tot stand komt. Hierbij zoeken we voortdurend naar de beste balans tussen ethiek, duurzaamheid en beleefbaarheid. 

We laten op onze stadsboerderijen zien hoe dieren op een verantwoorde en kleinschalige wijze, met aandacht voor de waardigheid van het leven en dierenwelzijn, kunnen worden gehouden. We zijn open over de slacht en verkopen vleesproducten van onze dieren. We laten onze bezoekers zien hoe dieren tot aan de slacht een goed leven kunnen leiden. Zo gaan ze zoveel mogelijk naar buiten en krijgen ze vers voedsel en een schone, comfortabele leeflaag in de stal. We laten zien dat aan vlees eten ook een leven van een dier voorafgaat. Door vlees te verkopen schetsen we een beeld van wat er nodig is om dierlijke producten te consumeren en helpen we onze bezoekers om bewuste keuzes te maken op het gebied van vleesconsumptie. 

Op onze stadsboerderijen leren bezoekers over natuurlijke processen zoals de geboorte, het leven en de dood van de dieren en de relatie die de mens heeft met deze levenscyclus. Ook maken onze bezoekers kennis met het dier als leverancier van voedsel en grondstoffen. De productie van vlees is voor Utrecht Natuurlijk geen doel op zich, maar een gevolg van het verantwoord houden van dieren en de educatie over landbouwhuisdieren. Ook willen we Utrechters tonen hoe je lokaal, kleinschalig, met aandacht voor dierenwelzijn en met weinig milieubelasting dieren kunt houden voor de consumptie. Uit het oogpunt van dierenwelzijn, laten we de dieren zoveel mogelijk hun natuurlijke gedrag vertonen. Het krijgen van nakomelingen is hier onderdeel van. We maken de keuze om met enige regelmaat de ontmoeting met jonge dieren mogelijk te maken, zodat onze bezoekers van dichtbij kennismaken met de cirkel van het leven.  

Voor de slacht en de verwerking van het vlees werken we samen met een kleinschalige slachterij waarvan we weten dat de slacht de dieren zo min mogelijk stress oplevert en de vleesverwerking op een verantwoorde wijze plaatsvindt. Wil je meer weten over ons vlees? Vraag het gerust. 

Een lokale, gesloten kringloop

Om de impact van onze stadsboerderijen te minimaliseren, werken we de komende jaren (samen met lokale partners) zoveel mogelijk toe naar een lokale en gesloten kringloop. Binnen een gesloten kringloop halen we het voedsel uit onze directe omgeving, waardoor de dieren vooral ‘uit eigen tuin’ eten. De mest van onze dieren willen we gaan gebruiken op onze eigen locaties. Zo stimuleren we een gezond en vitaal bodemleven en vermijden we het gebruik van kunstmest. Het vlees en de eieren die afkomstig zijn van onze dieren zetten we af op de lokale markt. Dit laatste doen we momenteel al via onze boerderijwinkels, die op verschillende locaties van Utrecht Natuurlijk te vinden zijn. 

Duurzaam eten

Naast het feit dat we bezoekers helpen om bewuste keuzes te maken op het gebied van vleesconsumptie, vertellen we ook graag over het eten van duurzaam en plantaardig voedsel. Dit laatste levert veel voordelen op voor het klimaat.  

Wanneer je besluit over te stappen op een voornamelijk plantaardig dieet, wordt er voor je voedselproductie jaarlijks veel minder CO2 uitgestoten dan wanneer je vlees eet. Bovendien biedt een plantaardig dieet nog meer positieve effecten: er is minder land nodig waardoor de natuur meer de ruimte krijgt, het leidt tot een toename van de biodiversiteit en een afname van het waterverbruik.  

Vanuit Utrecht Natuurlijk bieden we onze bezoekers handvatten in hun zoektocht naar een duurzaam, gevarieerd en verantwoord voedingspatroon. We doen mee met de jaarlijkse Nationale Week Zonder Vlees. Bovendien introduceerden we in 2022 de nieuwe leskist ‘Avontuurlijke Eiwitten’. Hiermee gaan leerlingen uit groep 7 en 8 op zoek naar avontuurlijke eiwitten en leren ze van alles over alternatieve eiwitbronnen en een plantaardig dieet.