Voorwaarden Sidoregeling

In de Sidoregeling lees je meer over de voorwaarden.

Het SIDO budget voor 2020 is helaas uitgeput. Vanaf 2021 stelt gemeente Utrecht geen budget meer beschikbaar voor uitvoering van de SIDO regeling. We bedanken alle initiatiefnemers die de afgelopen jaren met behulp van de SIDO regeling vele mooie projecten voor Utrecht hebben gerealiseerd.

Enkele voorbeelden van geslaagde initiatieven:

  • Klimaatborrels van Elements Sustainable Development. Project om met laagdrempelige bijeenkomsten in de buurt bewoners te informeren over energiebesparing. Energiecoaches gaan na waar de meeste besparing mogelijk is en wat gezamenlijk kan worden opgepakt.
  • Utrechtse tafels van Stichting Tafelboom. Project om in Utrecht tafels te maken voor de stad Utrecht van hout van stadsbomen uit Utrecht.
  • Vereniging voor duurzaam energiegebruik van Vereniging Energie-U. Project om met een Utrechtse vereniging burgers en bedrijven te helpen met energiebesparing en het duurzaam opwekken van energie.

Groen is belangrijk voor onze gezondheid. Wil je meer weten over wat groen doet voor je gezondheid? Lees dan de Factsheet Natuur en Gezondheid van IVN en de informatie over groen en gezond in Utrecht.

Wij komen in beweging na het lezen van alle informatie over de invloed van groen. Doe je mee?

Ontdek wat een groene metamorfose doet voor onze stad. Jij kan zelf veel doen om Utrecht te vergroenen. Wil je weten hoe?

Sluit je aan bij bestaande zelfbeheerinitiatieven bij jou in de buurt of zoek enthousiaste mensen op die samen met jou een nieuw initiatief starten. Onze adviseurs, de gebiedsmanager van de gemeente of een wijkadviseur kunnen je adviseren.

Wil je jouw zelfbeheerplan delen met de gemeente Utrecht? Kijk hier.

Als je plan is ingediend gaat de gemeente in overleg met jou kijken of het uitvoerbaar is. Is dat het geval en zijn de afspraken helder? Dan sluit de gemeente een zelfbeheercontract met je