Blijf op de hoogte!

Water4Good

In de zomermaanden komt de vijver op Stadstuin Food for Good helemaal droog te liggen en worden de groenten geïrrigeerd met kraanwater.
Een paar maanden later is de situatie omgekeerd. Na stortbuien veranderen de kleiige velden in een modderpoel en stroomt de vijver over naar het omliggende gebied.
Dit is een voorbeeld voor heel Nederland: hoe matigen we de effecten van droogte en tegelijk ook van wateroverlast? Je voelt het aankomen: regenwater opslaan!

De vrijwilligers van Stadstuin Food for Good hebben een plan gemaakt en gaan aan de slag met de volgende punten.

Met dit plan op Stadstuin Food for Good dragen we bij aan het matigen van droogte en wateroverlast, meer biodiversiteit en aan cohesie en inspiratie voor de stad.

Klik op de kaart om te vergroten.

Voortgang

Bekijk hier de foto’s van de eerste fase. Klik op de foto om te vergroten.

Achtergrondinformatie

Grondwater, hoe diep?
Gemiddeld en lage grondwaterstanden t.o.v. NAP kaarten van de gemeente Utrecht.

Gemiddelde grondwaterstanden
Lage grondwaterstanden

Bekijk de video's

Meehelpen?

Wil je meer weten over het plan? Wil je ook een bijdragen leveren, bijvoorbeeld door kennis en ervaringen te delen? Of heb je andere vragen? Neem gerust contact met ons op.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht, Rabobank en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.