Samen bereik je meer: maatschappelijke organisaties

Groen en gelukkig in dagbesteding

Op zoek naar een veilige groene plek voor jouw cliënt? Dan ben je bij stichting Utrecht Natuurlijk aan het juiste adres. Aan cliënten van maatschappelijke organisaties bieden wij op onze locaties waardevolle, groene dagbestedingsplekken. Mensen met groene vingers werken met veel plezier in de Stadstuinen. Dierenliefhebbers helpen bij de dierverzorging.

Samen aan de slag in de wijk

Wij zoeken voor maatschappelijke problemen graag samen met jou naar praktische wijkgerichte oplossingen. Zoals bijvoorbeeld in het Project Schoondiep. Samen met scholen, Stadswerken en Nederland Schoon organiseerden wij een succesvolle actieweek in de wijk Ondiep.

Zorgen voor een groene en gezonde stad

Werk jij aan gezondheidsbevordering in onze groene stad? Heb jij daarbij een partner nodig? Wij werken graag met je samen! Bijvoorbeeld met voorlichting, advies en onderwijs over groen en gezondheid. Ons sterke netwerk zetten wij in om leerkrachten en leerlingen te inspireren. Voor het initiatief Gezond schoolplein zorgden wij voor voorlichting en advies op maat.

Utrechts lesmatriaal nodig?

Dat naadloos aansluit bij de belevingswereld van Utrechtse leerlingen? In opdracht zorgen wij graag voor een passend lespakket. Of kies uit ons lesprogramma.

Jouw groene evenement wordt een feest met Utrecht Natuurlijk

Schakel ons in voor de organisatie van je evenement. Wij zorgen ervoor dat jouw evenement een succes wordt. We hebben ruime ervaring in het organiseren van evenementendagen rond het thema groen, gezondheid en voedsel van dichtbij. Zo trekken onze oogstfeesten, op Steedes en Tuinen, jaarlijks honderden Utrechters uit alle delen van de stad.

Eerdere projecten

Verzoek: Help ons met het opzetten van een eigen schooltuin in het plantsoen naast onze school

Het team van Basisschool de Twaalfruiter uit de Meern had een droom. Zij wilden een schooltuin beginnen in de openbare ruimte vlak naast hun school en riepen onze hulp in. Wij maakten met hen een stappenplan:

  1. We hielpen de school bij het maken van een tuinplan.
  2. En we gaven advies over een goede samenwerking met buurtbewoners.
  3. We zorgden voor de juiste afstemming tussen het wijkbureau, de wijkopzichters en de school.
  4. Ook ondersteunden wij de leerkrachten met het lesprogramma ‘Tuin bij school’ en zorgden er zo voor dat de leerlingen in het voorjaar van 2013 met voldoende zaaigoed en stekjes konden starten in hun eigen schooltuin naast hun school.
  5. Om de buurt goed te betrekken ontwikkelden we een informatiebord om omwonenden en passerende wandelaars te informeren over deze bijzondere tuin.Het resultaat mag er zijn! De tuin floreert en school, kinderen en buurtbewoners vinden de schooltuin een prachtige aanwinst voor de wijk. En wij natuurlijk ook!
Opdracht: Breng het belang van kraanwater onder de aandacht van de basisschoolleerlingen In opdracht van Volksgezondheid (voorheen GG&GD) en in samenwerking met het team van de Mattheusschool maakten we voor het programma JOGG (Jongeren op gezond gewicht) lesbrieven voor de groepen 1 t/m 6 over het belang van het drinken van kraanwater. Voor de groepen 7 en 8 maakten wij een webquest over dit onderwerp. Ons doel was: basisschoolleerlingen te leren dat kraanwater veel gezonder en goedkoper is dan allerlei zoete drankjes. En dat het drinken van kraanwater uit een eigen beker ervoor zorgt dat leerlingen minder afval produceren. Op de Mattheusschool vond een pilot plaats. Inmiddels maken verschillende Utrechtse scholen gebruik van het lesprogramma.
Opdracht: Onderzoek hoeveel soorten vleermuizen er in Utrecht voorkomen

Welke soorten vleermuizen leven in de stad In opdracht van de afdeling Milieu & Mobiliteit hebben wij (toen nog NMC) van half april tot eind oktober 2013 met succes onderzocht welke vleermuissoorten er in Utrecht voorkomen. Utrecht is de eerste grote stad in Nederland die voor zo’n onderzoek een bijzonder apparaat heeft ingezet: de bathopper. Elke vleermuissoort produceert unieke geluidsgolven. De bathopper registreert deze geluidsgolven gedurende een vastgestelde periode.

Utrechters helpen inventariseren

Om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te krijgen, van de verspreiding van de vleermuissoorten over de stad, was hulp van Utrechters nodig. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever stelde onze projectleider een enthousiaste deelnemersgroep samen en zorgden zij voor de roulatie van twee bathoppers onder Utrechters in alle delen van de stad. Deelnemers kregen van ons informatie over het gebruik van de bathopper. Na afloop van het project ontvingen zij de resultaten in een folder en de link naar de website met de resultaten: www.zoogdiervereniging.nl/hoppingdetectors Als dank voor hun inzet zorgde onze projectleider ervoor dat alle deelnemers toegangskaartjes kregen voor een bezoek aan de Botanische tuinen.

Veel vleermuissoorten in Utrechtse achtertuinen

De bathopper heeft op 87 locaties geluiden van vleermuizen geregistreerd, vanaf zonsondergang tot zonsopkomst. Dit waren hoofdzakelijk achtertuinen van Utrechters. Het blijkt druk met vleermuizen in Utrecht. In totaal zijn tien soorten vleermuizen waargenomen. Van de vaak voorkomende gewone dwergvleermuis tot de zeer zeldzame kleine dwergvleermuis. Op één locatie werden er negen soorten waargenomen.

Snel en succesvol

Onze opdrachtgever was zeer tevreden over het verloop van het project. Wij hebben de opdracht in rap tempo opgepakt en de coördinatie verliep vlekkeloos. Al snel kwamen er bijzondere onderzoeksresultaten binnen. De opdrachtgever heeft nu inzicht in het aantal soorten vleermuizen dat in Utrecht voorkomt. Ook weet zij welke soorten in welke wijken van de stad voorkomen.