Blijf op de hoogte!

Wat is een wormenhotel?

Een wormenhotel is een buurtcompostfabriek. In het hotel logeren compostwormen die helpen om groente- en fruitafval van 10 tot 20 huishoudens om te zetten in mooie compost. Organisch materiaal wordt niet afgevoerd maar ter plaatse omgezet. 1 à 2 keer per jaar kan de compost geoogst worden. Deze wordt dan ingezet om de bodem van de (moes)tuin, bloembakken of boomspiegels te verbeteren.

Wat is composteren?

Een milieuvriendelijke manier om gft-afval om te zetten in bodemverbeterende plantenvoeding. Bacteriën, schimmels en bodemdiertjes breken het afval af totdat er alleen nog maar een donkere losse aardeachtige substantie overblijft. Deze humusrijke substantie is een goede bodemverbeteraar.

Wat heeft jouw buurt aan een wormenhotel?

Hoe krijg je een wormenhotel voor elkaar?

Samen met Compostier en Buurman Utrecht hebben we een Utrechts wormenhotel ontworpen. Dit wormenhotel is ontwikkeld en steeds weer verbeterd waardoor een veilig, knaagdierbestendig en hufterproof model is ontstaan. Dat door een buitenkant van Utrechts afvalhout ook nog eens een mooi en uniek uiterlijk krijgt. Een wormenhotel kan niet zonder vakbekwame hoteliers. Bij elk hotel hoort een training voor de gebruikers, een jaar lang ondersteuning en de mogelijkheid om via een online platform ervaringen te delen met andere hoteliers. Dit is nodig omdat een goed opstartproces belangrijk is en gebruikers zich ook aan bepaalde regels moeten houden om het composteerproces goed te laten verlopen. Dit totale pakket kost € 5.000 voor het grote model (1.000 liter) en € 4.500 voor het kleine model (700 liter). De financiering van het wormenhotel is een verantwoordelijkheid voor de initiatiefnemers. Hieronder geven wij enkele tips voor mogelijke fondsen.

Natuurlijk kun je ook helemaal zelf aan de slag met een wormenhotel. Bedenk wel: een goed wormenhotel stinkt niet en trekt geen ongedierte aan. Zorg dat je weet hoe je dat voor elkaar krijgt.

Als je hulp nodig hebt bij het realiseren van een wormenhotel, meld je dan bij de Programmamaker / Adviseur bewonersinitiatieven van jouw wijk. Bekijk alvast het stappenplan onderaan deze pagina, dan weet je wat er nodig is om een wormenhotel te krijgen. Dat vraagt de nodige inzet en voorbereiding. Maar dan heb je ook een uniek en duurzaam trefpunt in jouw buurt.

Financiering van een wormenhotel

Een wormenhotel is een kostbaar systeem. Je bent zelf aan zet om de financiering rond te krijgen.

De eerste mogelijkheid is om fondsen aan te schrijven:

Je kunt een bedrag bij elkaar krijgen door crowdfunding, bijvoorbeeld via Voor je stadsie.
Bij Awesome Utrecht kun je een pitch doen.

Een winkeliers- of ondernemersvereniging in jouw buurt wil mogelijk bijdragen. En je hebt zelf misschien nog creatieve ideeën.

Het stappenplan voor een wormenhotel in Utrecht

Stap één is gezet. Jullie willen een wormenhotel in de straat! Je hebt je gemeld bij de Programmamaker / Adviseur bewonersinitiatieven van jouw wijk. Lees dit stappenplan goed door. De adviseur begeleidt je tijdens het stappenplan.

De volgende stappen moeten door initiatiefnemers (op volgorde) doorlopen worden:

 1. Bepaal het type wormenhotel: van Compostier (Worm21 voor ca. 20 huishoudens of Worm11 voor ca. 10 huishoudens) of een ander wormenhotel.
 2. Deelnemers voor het wormenhotel zoeken en draagvlak in de buurt verkrijgen. Hotelier bepalen (contactpersoon voor hotelaangelegenheden).
 3. Bepaal waar het wormenhotel komt te staan. Kies niet voor een plek in de volle zon. Een locatie in de openbare ruimte gaat in overleg met de wijkopzichter Stadsbedrijven.
 4. Aanvraag indienen bij Initiatievenfonds of op andere wijze financiering regelen.
 5. Via Compostier kiezen hoe het wormenhotel eruit gaat zien. Verschillende opties mogelijk: Doe-Het-Zelf-pakket, Kant en Klaar (met ombouw van restmaterialen van Buurman Utrecht).
  Of een ander wormenhotel naar keuze.
 6. Alle deelnemers volgen een training bij Charlotte Verhoeve, op Hof van Cartesius of in buurt van het wormenhotel. Charlotte kan ingeroepen worden bij klachten die bewoners niet zelf opgelost krijgen.
 7. Wormenhotel bouwen en plaatsen op gekozen locatie in afstemming met Compostier. Compostier verzorgt de wormen en de startcompost.
 8. De groep initiatiefnemeners maakt een pagina aan op Compostier.nl, voor begeleiding en uitwisseling.
 9. Het composteren met wormen kan beginnen.
 10. Afhankelijk van composteerproces kan na 8 tot 12 maanden de eerste compost geoogst worden.
 11. Bonustip! Zet jouw wormenhotel in de schijnwerpers met een speciaal wormenhotel bordje! Vraag dit bordje aan bij Afval van Utrecht.

NB Stap 6 t/m 10 gelden voor een wormenhotel van Compostier. Voor andere wormenhotels zal dat zelf verzorgd moeten worden.