Blijf op de hoogte!

Over ons

Wat wij doen

Je bent welkom op onze vijf stadsboerderijen en zes stadstuinen verspreid door Utrecht. Onze stadsboerderijen zijn het hele jaar door geopend. Utrechters kunnen dagelijks genieten van de dieren, meewerken op de tuinen, spelen en leren bij onze natuureducatiecentra en terecht in onze boerderijwinkels en horeca. Ons inspirerende activiteitenaanbod en ons natuureducatie programma is voor kinderen, jongeren en volwassenen. Daarnaast werken we aan verschillende projecten om de natuur en biodiversiteit in de stad te versterken. Samen maken we Utrecht groener, gezonder en duurzamer voor jong en oud.

Schooltuinieren: bijna 100 jaar expertise!

In Utrecht legden we de eerste schooltuinen aan tijdens de crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw. Met de groenten die de kinderen in de schooltuinen verbouwden leverden zij een bijdrage aan het schaarse voedselpakket voor hun gezin. Bovendien drong het besef door dat natuur belangrijk is voor opgroeiende kinderen. Daarom maakt schooltuinieren nog steeds deel uit van ons programma voor het basisonderwijs en eten jaarlijks honderden leerlingen zelf verbouwde groenten.

Stadsboerderijen al meer dan 50 jaar het venster op de landbouw

Vanaf de jaren vijftig, toen Nederland steeds verder verstedelijkte, werden op steeds meer plekken stads- of kinderboerderijen opgezet. Deze hadden tot doel kinderen (en volwassenen) in contact te brengen met de boerderijdieren en te leren waar ons voedsel vandaan komt. In Utrecht dateren onze eerste stadsboerderijen uit het einde van de jaren 60, begin jaren 70 van de vorige eeuw. 

Samen tuinieren

Bij ons kun je tuinieren op elf verschillende stadstuinen. Op onze tuinen laten we jong en oud op een kleinschalige wijze zien hoe je in Nederland lokaal ecologisch voedsel kunt verbouwen. Een deel van de gewassen van de tuinen wordt verkocht in onze boerderijwinkels. Op onze stadstuinen verrijken we de leefomgeving en werken we samen op een gezellige, leerzame en overzichtelijke manier aan een klimaatadaptieve en biodiverse stad. Bovendien inspireren we jong en oud om ook thuis aan de slag te gaan met het verbouwen van voedsel, het verbeteren van de biodiversiteit en het aanpassen aan de klimaatveranderingen. Lees hier meer over de mogelijkheden.

Werken met dieren

Op onze stadsboerderijen laten wij nu zien hoe we in Nederland op verantwoorde wijze dieren kunnen houden, als huisdier, maar ook voor het produceren van dierlijke producten. Wij houden onze dieren op kleinschalige wijze en besteden veel aandacht aan het welzijn van de dieren. Ze gaan zoveel mogelijk naar buiten, krijgen vers voedsel en een schone, comfortabele stal. We laten ‘van bron tot bord’ zien hoe onze dieren leven en verzorgd worden, maar ook geconsumeerd worden. Lees hier meer over dit onderwerp.

Kwaliteitsbewijs

Onze vijf stadsboerderijen hebben het Kwaliteitsbewijs van de Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland (vSKBN) behaald. Met het behalen van het Kwaliteitsbewijs tonen Eilandsteede, Gagelsteede, Griftsteede, Koppelsteede en Steede Hoge Woerd aan te voldoen aan alle wettelijke eisen voor stads- en kinderboerderijen. Het laat zien dat de boerderijen continu werken aan een veilige en verantwoorde plek voor dieren, medewerkers en bezoekers.

In 2022 onthulde wethouder Linda Voortman het Certificaat Kwaliteitsbewijs op Stadsboerderij Eilandsteede in Park Transwijk. Meer over het Kwaliteitsbewijs.

De Sustainable Development Goals

We dragen bij aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties in Utrecht. 

3. Goede gezondheid en welzijn, 4. Kwaliteitsonderwijs, 8. Eerlijk werk en economische groei, 11. Duurzame steden en gemeenschappen,  12. Verantwoorde consumptie en productie, 13. Klimaatactie, 14. Leven in het water, 15.  Leven op het land, 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Bekijk hier alle Sustainable Development Goals.

Jaarverslag en werkplan

Wil je meer weten over alle werkzaamheden en plannen van Utrecht Natuurlijk? Bekijk dan online onze jaarverslagen of ons werkplan

De organisatie

We werken met een team van circa 100 medewerkers en circa 400 vrijwilligers. Allemaal deskundige en bevlogen mensen. We geven invulling aan ons werk vanuit onze kernwaarden deskundigheid, ondernemerschap en creativiteit en doen dat op een verbindende en toonaangevende wijze.

Het toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder en de organisatie wordt uitgevoerd door de Raad van Toezicht van Utrecht Natuurlijk. Voor het toezicht op het functioneren hanteert Utrecht Natuurlijk de principes van de Governance Code Cultuur.

Directeur
Rob Nillezen

Raad van Toezicht
Janine Caalders (voorzitter)
Engel Koolhaas
Kria Djoyoadhiningrat
Leike van Oss
Lotte van Oudheusden
Mohammed Saiah

Utrecht Natuurlijk stelt medewerkers in staat om hun werk op een zo goed mogelijke en veilige manier uit te voeren. Eventuele misstanden kunnen worden gemeld bij de leidinggevenden, bij de directeur-bestuurder of de Raad van Toezicht. Misstanden kunnen ook worden gemeld bij onze externe vertrouwenspersonen. Utrecht Natuurlijk heeft hiervoor ook een klokkenluidersregeling. De externe vertrouwenspersonen zijn Sonja Jansen en Anya Wiersma.

U-pas

Wij zijn partner van de U-pas. De U-pas is een kortingspas voor mensen met een laag inkomen in o.a. Utrecht. Zij kunnen met korting deelnemen aan onze betaalde activiteiten.