Blijf op de hoogte!

Natuureducatie op school

Natuurlijk leren in het basis-, voortgezet- en hogeronderwijs. Leerkrachten van bijna alle basisscholen in Utrecht maken gebruik van onze leskisten, materiaalprojecten, boerderij- of tuinlessen. Ga met jouw leerlingen naar buiten en leer hen meer over natuur, milieu en duurzaamheid! Studenten van HBO en universiteit doen een vakstage of maken een afstudeeropdracht bij een van onze locaties of bij het Programmateam.