Samen tuinieren in onze stad

Lokaal ecologisch produceren en tuinieren met en voor de stad

Toekomst op de stadstuinen – van individueel naar samen

Onze stadstuinen zijn mooie, groene plekken in de wijk. Je kunt er heerlijk een wandeling maken, genieten van al het moois vanaf een bankje of lekker actief aan de slag gaan! Het aantal inwoners van Utrecht groeit, daarmee neemt de beschikbare grond om te tuinieren en te recreëren af. Daarom kiest Utrecht Natuurlijk voor een zo groot mogelijke toegankelijkheid van de stadstuinen. Onze stadstuinen bieden in de toekomst geen ruimte meer voor individuele tuintjes. Maar we nodigen onze vrijwilligers, tuinders, samenwerkingspartners en andere Utrechters uit om samen vorm te geven aan de stadstuinen. Wij staan open voor buurtinitiatieven, experimenten en goede ideeën.

Meedoen?

Bekijk welke projecten en initiatieven er op de tuinen georganiseerd worden.
Iets gevonden waar je aan wil bijdragen? Meld je aan via de locatie.

Maak kennis met duurzame voedselproductie

Met het tuinieren en verbouwen van gewassen op onze stadstuinen bieden we Utrechters de mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen over duurzame voedselproductie en duurzaam tuinieren. De behoefte aan deze kennis groeit, onder andere doordat mensen de schadelijke effecten ervaren van de huidige voedselvoorziening en de kwaliteit van het groen in de stad. Denk aan de effecten van de wereldwijde voedselvoorziening op het klimaat en de voedselveiligheid, de effecten van kunstmatige bemesters op de bodemkwaliteit en de effecten van ‘stenige’ tuinen op de biodiversiteit en het klimaatadaptief vermogen van de stad. Wij willen Utrechters inspireren om voedsel zoveel mogelijk lokaal en ecologisch te produceren en in te kopen en duurzaam te tuinieren.

Vijf functies voor de stadstuinen

We willen vormgeven aan 5 functies voor de stadstuinen:

We zorgen het hele jaar rond voor de productie van ecologisch geteelde gewassen. De productie is duidelijk zichtbaar. Niet in kleine tuintjes, maar op middelgrote percelen. We gaan daarom van individueel naar collectief tuinieren. Er is ruimte voor experiment. De gewassen zijn deels voor eigen gebruik en kunnen deels door bezoekers worden geoogst en/of gekocht in de boerderijwinkel van de stadstuin en/of de stadsboerderij. We richten de werkzaamheden zo in dat er zo veel mogelijk ruimte is voor geïnteresseerden om ook gedurende het jaar in te stromen en mee te komen werken op de tuinen.

Bezoekers en tuinders/deelnemers kunnen deelnemen aan workshops en cursussen om kennis op te doen over verschillende aspecten van ecologisch tuinieren. Op de tuin kunnen bezoekers informatie krijgen over de verbouw van gewassen, over soorten en over ecologisch tuinieren. Deelnemers zorgen voor onderlinge kennisuitwisseling en kunnen bezoekers van informatie voorzien.

Verschillende stadsboerderijen en stadstuinen hebben ook siertuinen. Hier laten we zien hoe je in de stad duurzaam kunt tuinieren. Deelnemers en bezoekers wisselen kennis uit over plantensoorten die bij ons klimaat en bij elkaar passen, hoe een siertuin klimaat adaptief kan worden ingericht en hoe een tuin bijdraagt aan de biodiversiteit in de stad.

De stadstuinen zijn plekken voor natuurrecreatie. De tuinen bieden ruimte aan bezoekers om er rond te lopen en er zijn bijzondere plekken ingericht waar bezoekers kunnen zitten / verblijven in een ecologisch rijke omgeving van planten en insecten. Er is ruimte voor activiteiten die goed passen bij een natuurlijk omgeving, zoals bijvoorbeeld het aanbod van schildercursussen, of yoga op tuin.

Naast individuele bewoners werken we op de tuinen ook samen met organisaties die een vorm van dagbesteding aanbieden, bijvoorbeeld aan mensen met een beperking, of mensen die op enigerlei wijze re-integreren. We werken ook samen met organisaties die specifieke groepen mensen bereiken die niet eigenhandig bij ons aankloppen. Denk bijvoorbeeld aan organisaties die zorgen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.