Blijf op de hoogte!

Werkplan

In ons werkplan lees je op welke wijze Utrecht Natuurlijk werkt aan de openstelling van onze stadsboerderijen en stadstuinen, met welke activiteiten en evenementen we bijdragen aan een gezonde en groene stad en hoe we samenwerken met bewoners en talrijke maatschappelijke organisaties. Het werkplan is een meer gedetailleerde uitwerking van ons beleidsplan. In 2023 hebben we gewerkt aan het meerjarenbeleidsplan voor de periode 2024 – 2029. In 2024 is er geen apart werkplan.

Beleidsplan 2024 - 2029

Werkplan 2023