SIDO-regeling

SIDO is een stimuleringsregeling rond duurzame initiatieven. Elk jaar is hiervoor een vastgesteld budget beschikbaar.

Heb je een vraag of heb je hulp nodig bij het uitwerken van jouw plan, het vinden van draagvlak of bij het uitvoeren hiervan? Neem dan contact op met stichting Utrecht Natuurlijk. We beantwoorden jouw vragen en helpen je graag op weg als je bijvoorbeeld struikelt over regelgeving, financiering, het vinden van partners of andere ondersteuning bij het realiseren van jouw initiatief.

Klop aan bij onze Utrecht Natuurlijk adviseur in jouw wijk

Want die kan je helpen met jouw Utrechtse initiatief!

Vleuten de Meern/Leidsche Rijn

Stimuleringsregeling Initiatieven Duurzame Ontwikkeling (SIDO)

SIDO is een stimuleringsregeling rond duurzame initiatieven. Elk jaar is hiervoor een vastgesteld budget beschikbaar.

Welke projecten mogen?

SIDO maakt initiatieven in en voor de stad Utrecht mogelijk. Het budget is beschikbaar voor initiatieven die aansluiten bij het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Utrecht. Het project voer je het liefst op wijkniveau uit. Het moet concrete resultaten opleveren en te maken hebben met het beïnvloeden van het gedrag. Experimenten mogen. SIDO is geen subsidie. Je krijgt opdrachten verleend op basis van offerte. Voorwaarden Sidoregeling

Neem voor vragen over de SIDO regeling contact op met:
Jeroen Onck
06 21 80 20 95
jeroen.onck@utrechtnatuurlijk.nl

Projecten