Utrechters met een duurzaam initiatief

Heb je een vraag of heb je hulp nodig bij het uitwerken van jouw plan, het vinden van draagvlak of bij het uitvoeren hiervan?
Neem dan contact op met ons. We beantwoorden jouw vragen en helpen je graag op weg als je bijvoorbeeld struikelt over regelgeving, financiering, het vinden van partners of andere ondersteuning bij het realiseren van jouw initiatief.

Klop aan bij onze Utrecht Natuurlijk adviseur in jouw wijk

Want die kan je helpen met jouw Utrechtse initiatief!

Vleuten de Meern/Leidsche Rijn

Noordoost/Binnenstad

Stimuleringsregeling Initiatieven Duurzame Ontwikkeling (SIDO)

SIDO maakt duurzame initiatieven in en voor de stad Utrecht mogelijk. Elk jaar is hiervoor een vastgesteld budget beschikbaar.

Het SIDO budget voor 2020 is helaas uitgeput. Vanaf 2021 stelt gemeente Utrecht geen budget meer beschikbaar voor uitvoering van de SIDO regeling. We bedanken alle initiatiefnemers die de afgelopen jaren met behulp van de SIDO regeling vele mooie projecten voor Utrecht hebben gerealiseerd.

Welke projecten mogen?

In 2020 is budget beschikbaar voor twee soorten projecten:

  • € 30.000 is beschikbaar voor duurzame initiatieven die aansluiten bij het beleid van de gemeente Utrecht, concrete resultaten opleveren en te maken hebben met het beïnvloeden van het gedrag. Experimenten mogen. Voorwaarden SIDO regeling.
  • Daarnaast nodigt Utrecht Natuurlijk maatschappelijke organisaties en inwoners-collectieven uit om samen met ons een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de realisatie van doelstellingen op het vlak van Natuur- en Milieueducatie passend bij de vijf Utrecht Natuurlijk programmalijnen: Natuurrecreatie en –educatie op de stadsboerderijen en stadstuinen, voedselproductie in de stad, groene stad, natuureducatie voor het onderwijs en werken in het groen. Voor deze projecten wordt in 2020 een bedrag van € 60.000 ingezet.

Vragen over de SIDO regeling?