Blijf op de hoogte!

Een jaar rond tuinieren bij Utrecht Natuurlijk

Tuinieren kan het hele jaar rond. Ook op de Utrechtse stadstuinen. Dit jaar biedt Utrecht Natuurlijk stadsbewoners opnieuw een rijk aanbod aan groene tuincursussen, activiteiten en workshops. Hiermee wordt jong en oud de kans geboden om samen hun kennis over de natuur, een duurzamere voedselproductie en gezonde voeding te vergroten. Kom samen tuinieren!

Gezamenlijk leren over tuinieren, deelnemen aan langdurige moestuincursussen, workshops volgen over het fermenteren van voedsel en meedoen met tuinwerkdagen: een greep uit het aanbod waar Utrecht Natuurlijk dit jaar mee komt. Op de Utrechtse stadstuinen wordt getoond hoe je in Nederland op een kleinschalige en ecologische wijze duurzaam en lokaal voedsel kunt verbouwen. Zo wordt de leefomgeving van de inwoners van Utrecht verrijkt en wordt er samen op een gezellige, leerzame en kleinschalige manier gewerkt aan een klimaatadaptieve en biodiverse stad. Bovendien reiken we handvatten aan om thuis aan de slag te gaan met het verbeteren van de biodiversiteit en voor het aanpassen aan de klimaatveranderingen.

Meewerken op de tuinen
Naast het activiteitenaanbod is iedereen welkom om als vrijwilliger mee te werken op de 11 stadstuinen van Utrecht Natuurlijk. Lever een bijdrage aan het ecologisch tuinieren, start zelf een nieuwe werkgroep of word onderdeel van een bestaande. Je kan aansluiten bij de gezamenlijke moestuin, de kleinschalige voedselbossen, de bloemenpluktuin of de permacultuurtuin. Bovendien is er ruimte voor het opzetten van eigen initiatieven waaraan anderen kunnen meedoen.

Kijk voor het complete activiteitenaanbod en de mogelijkheden om mee te werken op de tuinen op www.utrechtnatuurlijk.nl/samentuinieren

Ook basisschoolkinderen duiken weer de tuin in!
Meer dan 1000 kinderen van Utrechtse basisscholen starten dit voorjaar weer met de moestuinlessen van Utrecht Natuurlijk. Ze werken in een eigen of gemeenschappelijke tuinen maken zo de groei van eigen voedsel mee. Utrecht Natuurlijk heeft samen met andere organisaties in Utrecht de ambitie dat in 2030 ieder kind op een Utrechtse basisschool een keer zelfgekweekte groente heeft gegeten. Met het natuur- en milieueducatieprogramma voor basisonderwijs biedt Utrecht Natuurlijk kinderen unieke natuurervaringen door onder andere ontdekkingen op de tuin en ontmoetingen op de boerderij.

Kennismaken met een duurzame voedselproductie
Utrecht Natuurlijk biedt iedereen de mogelijkheid om samen kennis en ervaring op te doen over duurzame voedselproductie en duurzaam tuinieren. De behoefte aan deze kennis groeit, onder andere doordat jong en oud de schadelijke effecten ervaren van de huidige voedselvoorziening en de kwaliteit van het groen in de stad. Denk aan de effecten van de wereldwijde voedselvoorziening op het klimaat, de voedselveiligheid en de effecten van kunstmatige bemesting op de bodemkwaliteit. Utrecht Natuurlijk wil Utrechters inspireren om voedsel zoveel mogelijk lokaal en ecologisch te produceren, in te kopen en om duurzaam te tuinieren.

Deel dit bericht :

Gerelateerde berichten