Blijf op de hoogte!

Tuinseizoen barst los bij Utrecht Natuurlijk

Utrecht Natuurlijk komt in 2024 opnieuw met een rijk aanbod aan groene tuincursussen, activiteiten en workshops op de verschillende stadstuinen, verspreid door de stad. Hiermee wordt jong en oud de kans geboden om samen hun kennis over de natuur, een duurzamere voedselproductie, gezonde voeding en het leren leven in harmonie met de natuur te vergroten.

Een cursus moestuinieren volgen, eigen compost maken, tuinieren met kruid en onkruid en deelnemen aan tuinwerkdagen: een greep uit het aanbod waar Utrecht Natuurlijk dit jaar mee komt. Op de Utrechtse stadstuinen ontdekken inwoners hoe ze op een kleinschalige en ecologische wijze duurzaam en lokaal voedsel kunnen verbouwen. Zo wordt de leefomgeving van Utrechters verrijkt en wordt er samen op een gezellige, leerzame en kleinschalige manier gewerkt aan een klimaatadaptieve en biodiverse stad. Bovendien krijgt het publiek handvatten mee om ook thuis aan de slag te gaan met het verbeteren van de biodiversiteit, het vergroten van onze zorg voor de natuur en het leren aanpassen aan de klimaatveranderingen.

Over tuinieren raak je nooit uitgeleerd. Het is super interessant om te leren over de manier waarop we op een duurzame manier kunnen omgaan met ons voedsel. Het is ook nog eens erg gezellig om dit samen met anderen te ontdekken en om samen te leren hoe we in onze stad meer in harmonie met de natuur kunnen leven.“, aldus Rob Nillezen, directeur Utrecht Natuurlijk.

Meewerken op de tuinen
Naast het grote activiteitenaanbod is iedereen welkom om als vrijwilliger mee te werken op de elf stadstuinen van Utrecht Natuurlijk. Lever een bijdrage aan een van de voedselbossen, de kleurrijke bloemenpluktuin, de gezamenlijke moestuinen of de permacultuurtuin. Start zelf een nieuwe werkgroep op of word onderdeel van een bestaande. Alle deelnemers wordt de kans geboden om nieuwe contacten op te doen, eigen ideeën te ontplooien en de positieve effecten van tuinieren op lichaam en geest te ondervinden. Kijk voor het complete activiteitenaanbod en de mogelijkheden om mee te werken op de tuinen op www.utrechtnatuurlijk.nl/samentuinieren.

Basisschoolkinderen verbouwen eigen voedsel
Meer dan 1000 kinderen van Utrechtse basisscholen starten dit voorjaar weer met de natuur- en educatieprogramma’s en de moestuinlessen van Utrecht Natuurlijk. Ze werken in eigen of gemeenschappelijke tuinen en leren over het verbouwen van voedsel. Utrecht Natuurlijk heeft, samen met andere Utrechtse organisaties, de ambitie dat in 2030 ieder kind op een Utrechtse basisschool ten minste een keer een zelfgekweekte groente heeft gegeten.

Kennismaken met een duurzame voedselproductie
De behoefte aan kennis over duurzame voedselproductie en duurzaam tuinieren groeit. Onder andere doordat jong en oud de schadelijke effecten ervaren van de huidige voedselvoorziening en de kwaliteit van het groen in de stad. Denk aan de effecten van de wereldwijde voedselvoorziening op het klimaat, de voedselveiligheid en de effecten van kunstmatige bemesting op de bodemkwaliteit. Utrecht Natuurlijk wil Utrechters inspireren om voedsel zoveel mogelijk lokaal en ecologisch te produceren, in te kopen en om duurzaam te tuinieren. Dit zodat de negatieve invloed van de mens op het klimaat wordt verminderd en Utrechters in hun dagelijks leven meer in harmonie met de natuur leren leven.

Deel dit bericht :

Gerelateerde berichten