Eerste jaarverslag Utrecht Natuurlijk

Op 1 Januari 2015 begon het nieuwe leven van Utrecht Natuurlijk als zelfstandige stichting. Lees over de hoogtepunten van het eerste jaar  in de samenvatting jaarverslag.

Wil je meer weten over onze werkzaamheden? Lees dan het complete Jaarverslag.  In het jaarverslag vind je een eerlijk en helder beeld van onze activiteiten.

Wil je meer weten over ons jaar in detail: financiën, bezoekers, lessen, activiteiten, OR, bezoekers en projecten? Lees dan ons Financieel jaarverslag, de Jaarrekening en de bijlagen: bijlage 1-OR jaarverslag 2015, bijlage 2-businessplan, bijlage 3 tm 6.

Levenslustig begin

Utrecht Natuurlijk opereert als stichting daadkrachtig  en slagvaardig op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid.
Dit jaar zaaien wij. De eerste stappen zijn gezet naar een groene, gezonde en duurzame stad dichtbij de natuur. En de komende jaren… gaan we verder met zaaien en oogsten!